F07 - Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku

Skupiny se dále dělí na:
F07.0 Organická porucha osobnosti
F07.1 Postencefalitický syndrom
F07.2 Postkomoční syndrom
F07.8 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F07.9 Organické poruchy osobnosti a chování nespecifikované, zpsobené onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku