F34 - Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)

Skupina se dále dělí na:
F34.0 - Cyklothymie
F34.1 - Dysthymie
F34.8 - Jiné perzistentní afektivní poruchy  (poruchy nálady)
F34.9 - Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) nespecifikovaná