F30 - Manická fáze

Skupina se dále dělí na:
F30.0 Hypomanie
F30.1 Manie bez psychotických příznaků
F30.2 Manie s psychotickými příznaky
F30.8 Jiné manické fáze
F30.9 Manická fáze nespecifikovaná