F41 - Jiné anxiózní poruchy

Skupina se dále dělí na:
F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F41.3 Jiné smíšené úzkostné poruchy
F41.8 Jiné určené úzkostné poruchy
F41.9 Úzkostná porucha nespecifikovaná