F43 - Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení

Skupina se dále dělí na:
F43.0 Akutní stresová reakce
F43.1 Posttraumatická stresová porucha
F43.2 Poruchy přizpůsobení
F43.8 Jiné reakce na těžký stres
F43.9 Reakce na těžký stres nespecifikovaný