F44 - Disociativní (konverzní) poruchy

Tato skupina se dále dělí na:
F44.0 Disociativní amnézie
F44.1 Disociativní fuga (útěk)
F44.2 Disociativní stupor
F44.3 Trans a posedlost
F44.4 Disociativní motorické poruchy
F44.5 Disociativní záchvaty
F44.6 Disociativní anestezie a ztráta citlivosti
F44.7 Smíšené disociativní (konverzní) poruchy
F44.8 Jiné disociativní (konverzní) poruchy
F44.9 Disociativní (konverzní) porucha nespecifikovaná