F45 - Somatoformní poruchy

Skupina se dále dělí na:
F45.0 Somatizační porucha
F45.1 Nediferencovaná somatoformní porucha
F45.2 Hypochondrická porucha
F45.3 Somatoformní vegetativní dysfunkce
F45.4 Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F45.8 Jiné somatoformní poruchy
F45.9 Somatoformní porucha nespecifikovaná