F48 - Jiné neurotické poruchy

Skupina s dále dělí na:
F48.0 Neurastenie
F48.1 Depersonalizace a derealizace
F48.8 Jiné určené neurotické poruchy
F48.9 Neurotická porucha nespecifikovaná