F50 - Poruchy příjmu potravy

Skupina se dále dělí na:
F50.0 Mentální anorexie
F50.1 Atypická mentální anorexie
F50.2 Mentální bulimie
F50.3 Atypická mentální bulimie
F50.4 Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F50.5 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F50.8 Jiné poruchy příjmu potravy
F50.9 Porucha příjmu potravy nespecifikovaná