F51 - Neorganické poruchy spánku

Skupina se dále dělí na:
F51.0 Neorganická nespavost
F51.1 Neorganická hypersomie
F51.2 Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F51.3 Náměsičnictví (somnambulismus)
F51.4 Spánkové děsy (noční děsy - pavor nocturnus)
F51.5 Noční můry
F51.8 Jiné neorganické poruchy spánku
F51.9 Neorganická porucha spánku nespecifikovaná