F52 - Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí

Skupina se dále dělí na:
F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F52.1 Odpor k sexualitě a nedostatek prožitku ze sexuality
F52.2 Selhání genitální odpovědi
F52.3 Poruchy orgasmu
F52.4 Předčasná ejakulace
F52.5 Neorganický vaginismus
F52.6 Neorganická dyspareunie
F52.7 Nadměrné sexuální nutkání
F52.8 Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F52.9 Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí