F53 - Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím, nezařazené jindy

Skupina se dále dělí na:
F53.0 Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F53.1 Těžké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F53.8 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F53.9 Puerperální duševní poruchy nespecifikované