F55 - Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobující závislost

Skupina se dále nedělí.