F59 - Neurčené poruchy chování v souvislsoti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

Skupina se dále nedělí.