F60 - Specifické poruchy osobnosti

Skupina se dále dělí na:
F60.0 Paranoidní skupina osobnosti
F60.1 Schizoidní skupina osobnosti
F60.2 Disociativní skupina osobnosti
F60.3 Emočně nestabilní skupina osobnosti
F60.4 Histrionská porucha osobnosti
F60.5 Anakastická porucha osobnosti
F60.6 Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
F60.7 Závsilá porucha osobnosti
F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti
F60.9 Porucha osobnosti nespecifikovaná