​Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – zkušenosti a další rozvoj​Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – zkušenosti a další rozvoj
Od roku 2013 usiluje Centrum o zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do služeb péče o duševní zdraví. Od realizace pilotního projektu v tomto roce, kdy se nám podařilo etablovat pracovní pozici „peer konzultant“, jich po celé republice pracuje přibližně 100. Peer konzultant přináší do poskytované péče prvky naděje, dodává motivaci a podporu, snaží se spolu s klientem hledat a zdůrazňovat klientovy silné stránky, podporuje ho v nezávislosti a v samostatném rozhodování, podněcuje ho v přijetí vlastní zodpovědnosti za zotavení. Ostatním členům pomáhajícího týmu poskytuje „pohled z druhé strany“ a tím zvyšuje míru pochopení a porozumění situaci klienta.

I když i v psychiatrických nemocnicích už peer konzultanti pracují, nejsou zatím zapojeni přímo do akutní péče. První ucelené zkušenosti s tímto typem podpory mají ve Velké Británii, Nizozemí a Norsku.

Protože usilujeme o rozvíjení dobré praxe, snažili jsme se získat inspiraci v zahraničí, kde tyto zkušenosti mají. Podařilo se nám navázat spolupráci s Centre for Mental Health and Substance Abuse – University of South-Eastern Norway, kde peer konzultanty do akutní péče zapojují. Na rozvíjení této spolupráce jsme získali grantovou podporu z Fondů EHP.

S radostí tedy dáváme aktuální zprávu o dění v Centru!

V listopadu letošního roku uspořádáme konferenci, na které bude příležitost dovědět se více o tématu zapojování peer konzultantů do akutní psychiatrické péče. S kolegy z Norska, i z naší republiky budeme sdílet zkušenosti, dobrou praxi i případná rizika.

V tuto chvíli vše připravujeme, určitě budeme průběžně informovat!
 
Kontakt:
Petra Kubinová
kubinova@cmhcd.cz
+420 774 393 704