Moldavští odborníci v České republiceMoldavští odborníci v České republice
Ve dnech 7.-10. října 2019 navštívilo Českou republiku osm moldavských odborníků na transformaci sociálních služeb pro mentálně handicapované a psychicky nemocné lidi. Navštívili Ministerstvo práce a sociálních věcí, setkali se s peer konzultantem a lektorem a navštívili transformovaná a transformující se zařízení sociálních služeb na Vysočině a v Pardubickém kraji.
Stáže se zúčastnilo osm lidí, z toho čtyři zástupci Národní agentury sociální asistence (ANAS), jeden pracovník Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany a ředitel jednoho z ústavů sociální péče nacházející se v obci Badiceni. Tuto delegaci doprovázeli zástupci partnerské organizace moldavské pobočky Člověk v tísni.
Účastnici stáže měli možnost získat informace týkající se transformace sociálních služeb na národní úrovni prostřednictvím zástupců MPSV, kteří představili proces transformace sociálních
služeb, příslušné zákony, národní strategické dokumenty, akční plány až po akreditaci poskytovatelů sociálních služeb.


Zkušenosti z regionální úrovně získali díky zástupcům kraje Vysočina, panu Bínovi, panu Fejtovi a paní Komínkové, a pod ně náležející transformovaná zařízení  poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. Navštívili Domov Jeřabina v Pelhřimově, Domov Kamélie v Křižanově, Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou a prohlédli si několik transformovaných domácností, chráněných dílen a chráněnou kavárnu. Seznámili se s klienty a mohli vidět, jaký pozitivní vliv má na handicapované lidi domácí prostředí.

Velmi zajímavá pro ně byla také návštěva Domova na hradě Rychmburk, který je pro osoby s chronickým duševním onemocněním a nyní probíhá jeho transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby v malá pobytová zařízení komunitního typu. Diskuze s panem ředitelem Vávrou a metodičkou a sociální pracovnicí paní Růžičkovou se vedla o reformě psychiatrické péče, potřebách klientů a možnostech přenosu zkušeností do moldavského prostředí. Moldavští odborníci měli také možnost se setkat s klienty a pohovořit s nimi.

Přínosné pro stážisty bylo rovněž setkání s peer poradcem, lektorem a novinářem Michalem Kašparem. Pohovořil o tom, jak seznamuje veřejnost a státní činitele s prací peer specialisty, o svém působení v projektu Studio 27, který je zaměřený na besedy a rozhovory o problematice duševního zdraví a nemoci.  Tato zkušenost byla pro účastníky obzvláště přínosná, neboť v jejich zemi je stále silně stigmatizováno duševní onemocnění a tito lidé jsou často uzavření v ústavech bez možnosti jakékoliv integrace do společnosti.

Během stáže měli vždy k dispozici českého odborníka, a to buď Jana Pfeiffera, Pavla Říčana, Myroslavu Bubelu nebo Janu Pluhaříková Pomajzlovou, kteří jim pomáhali nacházet určité konsekvence s moldavským prostředím a s možnostmi přenosu zkušeností.Stáž byla organizována v rámci projektu Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku.
 
 
Realizátorem projektu je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a financovaný je Českou rozvojovou agenturou.

Více o projektu zde: http://www.cmhcd.cz/centrum/projekty/aktualni-projekty/moldavsko-2019/