Ohlédnutí za seminářem Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleníchOhlédnutí za seminářem Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních
V listopadu 2019 jsme pozvali norské experty na péči o duševní zdraví na seminář, ve kterém jsme se věnovali tématu zapojování peer konzultantů do prostředí akutní lůžkové psychiatrické péče. Jak seminář dopadl a jaké jsou výzvy a přidané hodnoty pro zapojování peer konzultantů do akutní péče v ČR?

 

Peer konzultant je člověk, který má vlastní žitou zkušenost s duševním onemocněním, kterou využívá k podpoře pacientů/klientů v rámci poskytované péče. Do péče přináší mimo jiné prvky naděje, a dodává klientovi motivaci a podporu. V současnosti máme přibližně 100 peer konzultantů po celé ČR. I když někteří z nich pracují v psychiatrických nemocnicích, zatím nedošlo k jejich zapojení do akutní péče, jako tomu je například v Norsku.

Cílem dvoudenního semináře (21.-22.11.2019) tak bylo sdílení zkušeností se zapojováním peerů na psychiatrických odděleních v ČR a Norsku a identifikování možností rozšíření této praxe i do akutní péče v ČR. Naše pozvání na seminář přijali Bengt Eirik Karlsson a Marit Borg, jež jsou odborníky na tematiku akutní péče na psychiatrických odděleních, a Monika Nordhus Landsverk, která sama pracuje na pozici peer konzultanta v těchto podmínkách.

První den semináře obsahoval seznámení s našimi norskými kolegy a to formou prohlídky psychiatrické nemocnice Bohnice, která zajišťuje akutní péči, a vzájemná diskuze s peer konzultanty, zdravotníky a vedením nemocnice. V druhém dni proběhl v hojném počtu účastníků seminář pro odbornou veřejnost. Zde své příspěvky k tématu prezentovali ředitel naší organizace Pavel Říčan, zástupce PN Bohnice Marek Páv a naši norští hosté B.E. Karlsson, M. Borg a M. N. Landsverk. V odpoledních hodinách poté proběhl zajímavý workshop se všemi účastníky semináře, kde se diskutovaly příležitosti a bariéry pro zapojování peer konzultantů v ČR.

Výstupem ze semináře je Předběžná analýza bariér pro zapojování peer konzultantů do akutní péče v ČR, kterou se všemi zájemci o téma velmi rádi sdílíme.

Zde si dále můžete prohlédnout fotogalerii ze semináře a v případě zájmu sdílíme také materiály našich hostů, které prezentovali na semináři:
Prezentace 1: Bengt Eirik Karlsson & Marit Borg
Prezentace 2: Monika Nordhus Landsverk
 
Seminář byl velmi podnětný a inspirativní pro rozšiřování zahraničních zkušeností do koutů naší země. Děkujeme tak za účast našim norským kolegům a i do budoucna se těšíme se na další setkání s Vámi.


ILN-Norsko-1.png