Otevřené kurzy na rok 2018 vypsány!Zveřejnili jsme aktuální nabídku vzdělávacích kurzů včetně dvou novinek: IPS (Individual Placement and Support) - podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním.

 

IPS (INDIVIDIUAL PLACEMENT AND SUPPORT) – PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

11. – 12. června 2018
Kateřina Szabová


Kurz věnovaný problematice začleňování lidí s vážným duševním onemocněním na volný trh práce podle modelu IPS a základním odlišnostem od klasického podporovaného zaměstnávání. Zabývá se celým procesem, kterým pracovníci v modelu IPS s klientem procházejí – od hledání vhodného pracovního místa, přes motivaci uchazeče o zaměstnání, až po spolupráci a komunikaci se zaměstnavateli.

 

SUICIDALITA U LIDÍ SE ZÁVAŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

18. – 19. října 2018
MUDr. Jan Beneš, Pavlína Růžičková, DiS


Kurz se věnuje problematice suicidality a sebepoškozování u lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi.

 

Celkovou nabídku kurzů, další informace k nim včetně pozvánek s podrobnostmi o časech a místě konání najdete na našem webu ,kde je také možné se na kurzy přihlašovat.