Proběhl třetí workshop se zahraničním partnerem projektu „Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“Proběhl třetí workshop v rámci projektu „Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“, na kterém nás v poskytování služby internetové poradny podpořila profesorka Marit Borg z Buskerud and Vestfold University College v Drammenu v Norsku.

Workshop byl zaměřený na vyhodnocení desetiměsíčního provozu multidisciplinární internetové poradn, a to jak z hlediska spokojenosti členů poradenského týmu, tak z hlediska spokojenosti tazatelů.


Členové poradenského týmu ocenili způsob nastavení týmové spolupráce. Peer poradci se shodli na tom, že samotná práce v poradně má vliv na jejich vlastní zotavení. Vnímají smysluplnost práce a svých rolí. V rámci setkání se tým také zabýval tématem psychohygieny a jak na ni. Byly diskutovány dotazy, které se při sestavování odpovědi zdály být složitější. Poradenský tým došel k závěru, že by měl zájem o další profesní vzdělávání jako nástroj růstu, který se projeví také v odpovědích na dotazy.Důležitým tématem setkání bylo vyhodnocení práce internetové poradny. Ta byla hodnocena prostřednictvím zpětných vazeb, které poradně poskytli samotní tazatelé. Každému, kdo vložil dotaz do poradny, byl s odstupem dvou týdnů po zveřejnění odpovědi zaslán krátký dotazník s žádostí o zpětnou vazbu. Ptali jsme se na to, zda byla odpověď srozumitelná a užitečná.  Zajímali jsme se o to, zda se tazatel cítil pochopen a respektován, zda mu odpověď dodala naději a posílila jej.

Při evaluaci zpětných vazeb jsme dospěli k závěru, že zapojení peer poradců do poradenského týmu je přínosné a významně se podílí na dodávání naděje a posílení.
Více o vyhodnocení zpětných vazeb tazatelů zde.

Na workshopu jsme dostali důležitou podporu a ocenění naší práce od paní Borg. Podpořila nás v procesu průběžného aktualizování pravidel a hranic procesu odpovídání na dotazy a v budování podpůrné struktury fungování poradenského týmu. Na odpovědích oceňovala především to, že se vzájemně doplňuje odpověď experta a peer poradce, což svědčí o dobré spolupráci týmu. Dále ocenila bohatost a ucelenost odpovědí, jejich výrazně podpůrný charakter. Vyzdvihla inovativnost poradny v podobě zapojení peer poradců.
Jak poradna funguje, se můžete podívat zde.