První stáž v CNWL Recovery and Welbeing College v LondýněV první polovině července proběhla v rámci projektu „Komunitní centrum pro Zotavení“ první ze čtyř plánovaných stáží v Londýně. Celkem devět stážistů navštívilo Recovery and Wellbeing College (RWC) pro oblast středního a severozápadního Londýna.Londýnská RWC staví na národním zájmu vytvořit společnost, kde lidé se zkušeností z duševním onemocněním mohou dosáhnout stejných životních příležitostí jako kdokoli jiný. Jejich studenti jsou povzbuzováni k aktivitě v péči o sebe a v dosahování životní pohody. Studenti jsou podporováni k tomu, aby rozvíjeli své dovednosti, identifikovali své osobní cíle a získali sebevědomí k využívání příležitostí a zdrojů, které jsou jim k dispozici. Učí se jak zvládat své obtíže, tak volit vhodné strategie k tomu, aby žili šťastný a naplňující život. RWC je místem, ve kterém pomáhají budovat podpůrné systémy a usilují o odstranění stigmatu spojeného s duševním onemocněním.

RWC staví celou svou filozofii na zotavení.

Z tohoto relativně nového paradigmatu vycházejí jejich tři základní principy - naděje, vedení a příležitost (Hope, Control and Opportunity). Naději je nutné uchovávat a snažit se na jejím základě jednat a vytvářet vztahy. Snaží se pomáhat lidem, aby převzali zodpovědnost a mohli se adaptovat dle vlastního uvážení a také využít příležitostí při zvládání životních rolí, vztahů a věnovat se aktivitám, které jsou pro ně důležité.

V RWC je klíčová spolupráce odborníků a lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V každém kurzu se pracuje s reálnými příběhy peer lektorů.

Kurzy jsou otevřené všem bez rozdílu, nejsou zde žádné vstupní limity. V RWC nerozdělují fyzické a duševní zdraví, jsou to spojené nádoby.

Během tří dnů studijního pobytu se naši stážisté zúčastnili několika kurzů, které Londýnská RWC nabízí. Při úvodním setkání se seznámili s historií a současným pojetím RWC, tentýž den absolvovali také kurz Stigma a diskriminace. Druhý den se naši stážisté rozdělili do skupin a navštívili kurzy Úvod do zotavení, Pochopení bipolární poruchy a Skutečná spolupráce (koprodukce mezi uživateli péče a pracovníky ve službách péče o duševní zdraví). Poslední den byl věnován přednášce o sdíleném rozhodování (kurz Shared decision making). Jedná se o výjimečné téma, kterému se u nás snažíme naučit.
 
V naší Škole zotavení kurzy teprve vytváříme, avšak představu o tom, co nabídneme můžete najít už nyní.
 
Stážisté měli možnost seznámit se nejen s autentickou výukou, ale i se studenty, kteří kurzy navštěvují. A zejména pak s koncepcí RWC, kterou nám pomáhali přenést do našich podmínek.
Důležitou zprávou pro nás je, že kurzy učí vždy dva lektoři -  jeden odborník na dané téma a druhý peer lektor. Potěšilo nás, že tento fungující koncept v Centru používáme už dlouho – např. kurzy  Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví, Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta; Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci.

Po návratu ze stáže se všichni účastníci sešli spolu s lektory a peer lektory Komunitního centra pro zotavení, aby jim předali informace a podělili se o nabyté zkušenosti. Na základě inspirativních poznatků pak společně vytvářeli vizuální identitu Školy zotavení a zamýšleli se nad principy, které by měly našimi kurzy prostupovat.