Úvodní školení k nástroji WRAP® pro peer poradce na Stopstigma.czVe dnech 27. a 28. srpna proběhlo úvodní školení v tvorbě WRAP® (Wellness Recovery Action Plan; Akční plán zotavení a duševní pohody) pro peer poradce v projektu „Vytvoření internetovém multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“, který je podpořen grantem z Norska. WRAP® je celosvětově používaný nástroj pro udržení duševní pohody a zmírnění nepříjemných pocitů a stavů spojených s duševním onemocněním.

Nástroj vytvořila v roce 1997 skupina lidí, která měla dlouholeté zkušenosti s duševním onemocněním včetně hospitalizace. WRAP® si zpracovává každý sám, nejprve však pod vedením trenéra certifikovaného a vyškoleného podle metodiky amerického Copeland Centre. Do České republiky přijely školit dvě peer konzultantky z Nizozemí – Annette Furnemont a Ilona Hoogvorst.

WRAP je nástroj, který pomůže každému peer poradci zjistit své silné a slabé stránky, identifikovat spouštěče a časné varovné příznaky nemoci, připravit si plán, jak krizi předejít či jak postupovat v případě jejího nástupu. Cílem tohoto vzdělávání je připravit peer poradce lépe zvládat své onemocnění a tedy i svou poradenskou roli, zvýšit svou odolnost, posílit osobnost, lépe zvládat sdílení svého osobního příběhu, umět snáze reflektovat podpůrné faktory, které napomáhají zotavení z duševní nemoci, a zajistit tak stabilní poradenský tým.