IPS_Fidelity-Scale_CZ_FINAL

Věrnostní škála IPS (IPS Fidelity Scale)Věrnostní škála IPS (IPS Fidelity Scale)
V rámci projektu Cesty k důvěře, který realizuje Fokus Praha, byla ve spolupráci s dalšími zkušenými odborníky z organizací, které ve své praxi využívají IPS (Individual Placement and Support) a s konzultační podporou americké expertky Sarah Swanson přeložena a adaptována věrnostní škála IPS (IPS Fidelity Scale). Ke stažení ji v české verzi najdete pod tímto odkazem: https://www.fokus-praha.cz/…/cz/vzdelav…/vzdelavaci-projekty.