Vyrovnáváte se vy nebo někdo z vašich blízkých s duševním onemocněním? Přijďte na kurzy Recovery Škola zotavení, které vám mohou pomoci situaci zvládat a něco nového se naučit. Ještě máme pár volných míst!Vyrovnáváte se vy nebo někdo z vašich blízkých s duševním onemocněním? Přijďte na kurzy Recovery Škola zotavení, které vám mohou pomoci situaci zvládat a něco nového se naučit. Ještě máme pár volných míst!
Ve Škole  zotavení najdete pozitivní a respektující prostředí, které nabízí informace a pomoc v osvojení si dovedností, které se týkají zotavení z duševních potíží. Témata kurzů jsou spojena s klíčovými dovednostmi, situacemi a otázkami, které duševní nemoc a zotavení provází – stigma a self-stigma spojené s nemocí; mezilidské vztahy; jak mám sdělit okolí, že mám duševní potíže?; je zotavení z duševní nemoci možné?... apod.  Na vytváření kurzů i na výuce se spolu s odborníky z pomáhajících profesí podílejí lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Tedy lidé, kteří se zotavují.

Na kurzech se potkáte se s lidmi, kteří se nebojí o svých zkušenostech s nemocí mluvit. Účast je zcela zdarma a pro přihlášení je potřeba kontaktovat:

Veroniku Kapkovou, studijní poradkyni a peer specialistku
tel.: 608 155 507
e-mail: kapkova@cmhcd.cz


NABÍZENÉ KURZY
  • ZOTAVENÍ (RECOVERY)  - 24. 4. 2018
Lze se uzdravit z vážné duševní nemoci? Je zotavení možné? A je pro každého? Jakou roli hraje v životě důvěra, naděje a odhodlání vyrovnat se s nemocí a žít plnohodnotný život? Základní kurz Školy zotavení seznámí studenty s konceptem zotavení (Recovery).

Cesta zotavení je hluboce osobní, není přímočará a je pro každého jiná
  • SEBEŘÍZENÍ (SELF MANAGEMENT)  - 17. 4. 2018
Jaké mohou být způsoby zvládání obtíží spojených s duševním onemocněním? Co dokážeme sami? Jaká je naše schopnost říci si o podporu svým blízkým, okolí, společnosti, odborníkům na duševní zdraví, případně i těm, kteří prožili něco podobného? Budeme diskutovat o tom, jak můžeme dosáhnout toho, abychom měli nemoc pod kontrolou, nebo jak včas zachytit varovné příznaky. Prostor pro vzájemnou inspiraci v tom, jak se cítit lépe, porozumět sám sobě, jak posílit své sebevědomí a jak hledat vnitřní motivaci.
  • PŘÍBĚH MÉHO ZOTAVENÍ  (3 dny) –  16. 7., 17. 7., 18. 7. 2018
Lektoři Školy zotavení přinášejí svoje životní zkušenosti a v bezpečném prostředí naslouchají Vašim příběhům a pomáhají vám se v nich zorientovat. Vyprávění vlastních příběhů nám pomohlo uvědomit si, kdo je v nich hrdinou a kam směřuje, pomohlo nám se s nelehkou zkušeností vyrovnat a vzít si ze života s duševním onemocněním ponaučení. To přináší kurz Příběh mého zotavení, který je veden dvojicí: odborník-psycholog a peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností s duševní krizí. Zveme Vás ke sdílení svého příběhu, na oplátku se dozvíte, jak si vedli v životě jiní.
 
  • FINANČNÍ GRAMOTNOST – 10. 5. 2018
 „Peníze jsou pro moji společenskou existenci totéž, co zdraví pro moje tělo.“ M. Cooley

Život s duševním onemocněním s sebou může nést i tíživou finanční situaci, a naopak tíživá finanční situace může vést k psychické nepohodě nebo až k duševnímu onemocnění. Peníze mají vliv na život každého člověka. Finanční gramotnost je potřebná i pro lidi, kteří jsou finančně zajištění, aby si svůj standard udrželi. Absolvováním kurzu získají studenti přehled o svých příjmech a výdajích, o případných rezervách a příležitostech, jak svoji finanční situaci zlepšit. Současně se dozvědí základní informace o rizicích, která souvisí s finančním hospodařením. Zdravé finance jsou důležitým zdrojem pro náš společenský život a naší silnou stránkou by mělo být umět o ně pečovat.
  • SEBEPREZENTACE – 15. 5. 2018
Jak mluvit o své nemoci a zdraví mezi lidmi? Jak říct: „Jsem duševně nemocný, zažil jsem krizi, mé dítě je nemocné...“? Na tuto otázku není žádná jednoduchá odpověď. Kurz je zaměřen na umění pravdivé sebeprezentace se zaměřením na silné osobní stránky a pozitivní sebepojetí. Kurz studenty podpoří ve zdokonalování se v komunikaci a v pozitivně laděné sebeprezentaci s cílem posílit důvěru sami v sebe i ve své okolí. Budeme diskutovat o umění dodržovat přiměřenou míru a formu, jakou informace o sobě sdělujeme svému okolí.
  • STIGMA A SELF-STIGMA – 6. 6. 2018
Kurz Stigma a self-stigma se věnuje problematice negativního vnímání všeho, co souvisí s duševním onemocněním, s tím spojené diskriminaci a především otázce vlastního stigmatu – neboť je pravda, že můžeme i sami sebe vnímat, pod vlivem zažitých předsudků, jako méně schopné. Podíváme se na to, jak o duševních nemocech a nejen o nich referují média. Seznámíme se s  příklady těch, kteří se svou zkušeností otevřeně veřejně vystoupili, a budeme hovořit o destigmatizaci.
  • MEZILIDSKÉ VZTAHY JAKO SOUČÁST ZOTAVENÍ (2 dny) – 23. 5., 24. 5. 2018
Jak udržovat zdravé vztahy? Jak jednat s člověkem v krizi? Jak získat přátele, jak si je udržet? Jak neztratit své blízké, když onemocním, a jak se naopak vyrovnat s tím, když onemocní někdo z nich? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi ve dvoudenním kurzu, který se věnuje problematice mezilidských vztahů v souvislosti s duševním onemocněním a který povedou psycholog/psychiatr a rodič, jehož dítě prošlo duševní krizí.
Partnerství v nemoci, partnerství v zotavení.
  • JAK KOMUNIKOVAT S LÉKAŘEM NEJEN O MEDIKACI  - 19. 6. 2018
Nakolik jsme k lékaři upřímní? Nakolik můžeme zasahovat do rozhodování o medikaci? Jak je důležitá důvěra mezi nemocným a lékařem? Shared Decision Making (SDM) je anglický název pro jednání s odborníky na (duševní) zdraví, pro společné rozhodování založené na vzájemné informovanosti a partnerském přístupu. Kurz se zaměřuje na podporu důvěry a otevřenosti v komunikaci s lékařem a podporu přijetí odpovědnosti aktivního přístupu k vlastní léčbě.  Cílem kurzu je podpořit účastníky v otevřené komunikaci s lékaři, podpořit jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz povede spolu s peer lektorem i psychiatr s dlouholetou praxí.
 
 
  • SOCIÁLNÍ SÍTĚ –  21. 6. 2018
Trávíte hodně času na Internetu? Je pro Vás komunikace přes sociální sítě samozřejmostí? V našem kurzu se dozvíte, jak na internetu komunikovat bezpečně, ale i o tom, že můžete využít svého práva být offline. Sociální sítě v současné době představují velký potenciál ke komunikaci a sdílení mezi lidmi. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Zároveň povaha symptomů nemocí dělá mezilidské vztahy křehčí. A to jak pro samotného člověka, který se zotavuje z nemoci, tak pro jeho okolí. Z tohoto důvodu existují reálná rizika také v prostředí sociálních sítí. Bývá například časté, že se člověk s duševním onemocněním uzavře před okolím a jeho sociální kontakty se zúží na virtuální „přátelství“ na sociální síti. Následkem je vyloučení z běžného života místního společenství a také to, že tato virtuální přátelství nabývají pro nemocného nereálných a nenaplnitelných významů. Jeho aktivita a komunikace na síti se stává intenzivnější a naléhavější a nedostává se mu odezvy. Důsledkem může pak být pocit odmítnutí a nepřijetí, který prohlubuje sociální vyloučení. Na druhou stranu, Internet nabízí také velké množství informací, kterých lze využít k tomu, abychom se znovu do společnosti zařadili.
Cílem kurzu je podpořit účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a v základních pravidlech bezpečí, která s sebou zapojení do komunikace na síti přináší.


Vedle kurzů se můžete navštěvovat literární a divadelní dílnu – více zde –nebo se zúčastnit přednášek v knihovnách na téma duševní zdraví – více zde.