Podpora rodinných příslušníků duševně nemocných pacientů psychiatrických lůžkových zařízení

Logo-OPZ-barevne.jpgProjekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010703.

Termín realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021
Odborný garant projektu: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Projektová manažerka: Barbora Holá

Cílem projektu je podpora rodinných příslušníků a blízkých pacientů, kteřá mají zkušenost z hospitalizací prostřednictvím: 1, Zavedením role peer rodinného příslušníka na oddělení psychiarických nemocnic. 2, Vytvořením Manuálu pro zapojování peer rodinných příslušníků do lůžkových psychiatrických zařízení. 3, Individuální podpory a tematických a víkendových setkání a vytvořením Průvodce hospitalizací a léčbou pro rodinné příslušníky a blízké pacientů s duševním onemocněním.

Popis projektu a jeho aktivit.
Do projektu se zapojily Psychiatrická nemocnice Horní Běřkovice, Jihlava a Opava.
 
Aktuality a zdroje informací: spirala-modra.pngÚvodní setkání projektu pro zástupce zapojených psychiatrických nemocnic proběhlo 8. 10. 2019 v Praze. Své zkušenosti v oblasti zapojování peer rodinných příslušníků do péče o duševní zdraví s námi sdíleli holandští experti z psychiatrické nemocnice Emergis a čeští odborníci z komunitních služeb Fokusu Mladá Boleslav. Součástí setkání byl také workshop zaměřený na definování role peer rodinných příslušníků v prostředí českých psychiatrických nemocnic.
Program úvodního setkání.
Prezentace o projektu.
Zápis z úvodního setkání.
spirala-modra.png Aktuálně probíhají úvodní metodické přípravy pro pracovníky oddělení nemocnic, jejichž cílem je definovat konkrétně způsob zapojení peer rodinných příslušníků, jejich roli na jednotlivých odděleních a požadvky na kandidáty pro připravované výběrové řízení.
V rámci aktivity vznikl popis pozice peer rodinného příslušníka zahrnující charakteristiku jeho role, náplň práce a potřebné znalosti a dovednosti.