Literární a divadelní dílna

Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů veřejnosti a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění.

Literární dílna - Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde účastníci stejně jako v loňském roce věnují poezii i próze, píšou, čtou, povídají si o psaní a sdílejí. Dílny probíhají jednou za 14 dní na tři hodiny v některé z pražských literárních kaváren a jednou za tři měsíce probíhá literární večer se čtením tvorby účastníků literárních dílen. Pozvání přijme vždy jeden speciální host (básník, prozaik, esejista). Výsledky práce účastníků literárních dílen i jejich vlastní činnosti jsou základem pro nově vzniklý časopis Zámezí, který se vydává jednou za 3 měsíce v elektronické podobě.

Divadelní dílna - Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištního projevu a rozvoj hereckých dovedností skrze trénink rozvoje pohotového jednání. Společná práce umožňuje jednak osobní rozvoj, sebeprezentaci i práci s vlastní imaginací a příběhem. Na druhou stranu posílí souhru, empatii a vzájemnou inspiraci, ze které vyústí dílna v přípravě veřejných vystoupení. Takováto tvůrčí činnost pomáhá rovněž k budování a udržování psychosomatické kondice, sebeuvědomování v pohybu, osvojování si správného dechu, opírání se o vlastní životní zkušenosti, sebereflexi a relaxaci. Maximální kapacita dílny je 10 účastníků, setkání dílny probíhají jednou týdně na tři hodiny. Dílnu zajišťují dva lektoři – jeden peer lektor a druhý profesionál – divadelník.