Ukončené projekty

Koncepční a metodická práce

 

Pilotní projekty

Terénní modely regionální péče o duševně nemocné vytvořené CRPDZ v 90. letech byly reakcí na skutečnost, že do té doby poskytovaná péče byla roztříštěná a služby vzájemně málo spolupracovaly. CRPDZ pro vznik modelů dodalo a dodává zejména odborné znalosti a manažerské dovednosti.

Zobrazit ukončené projekty

 

Vzdělávací programy

Rozšíření a prohloubení znalostí zejména v oblasti komunitní péče, psychiatrické rehabilitace a celého spektra nových metod (týmová práce, case management atd.) patří mezi dlouhodobé cíle CRPDZ. Cílovou skupinou jsou pracovníci v oblasti péče o duševní zdraví – lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti, ale také uživatelé péče a rodinní příslušníci.

Zobrazit ukončené projekty
 

Výzkumná a evaluační činnost

 

Právo a podpora uživatelských hnutí

 

Boj s předsudky

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví provozuje od roku 2004 internetový portál zaměřený proti předsudkům a diskriminaci z důvodu psychiatrického onemocnění www.stopstigma.cz. Na stránkách najdete adresář kontaktů na služby pro duševně nemocné, umělecká díla týkající se duševních nemocí a stigmatu, texty o duševních poruchách, a v neposlední řadě anonymní on-line poradnu, kde na dotazy veřejnosti odpovídají psychiatr, psycholog a sociální pracovník.

Zobrazit ukončené projekty
 

Přenos inovací ze zahraničí