Nabízíme

Na těchto stránkách můžete najít aktuality i dokumenty týkající se reformy péče o duševně nemocné.

Standard Center duševního zdraví, jehož vznik CRPDZ koordinovalo, byl schválen v lednu 2015 výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Práce na standardu trvaly déle než půl roku. Zajistili jsme připomínky dvou zahraničních expertů k pracovní verzi standardu.

Připomínky profesora Toma Burnse si můžete stáhnout zde.

Připomínky profesora Roberta Mezziny najdete zde. A jeho další doporučení zde.

Finální verze Standardu CDZ předložená Ministerstvu zdravotnictví ČR zde. Na konci dubna byl Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví (CDZ) uveřejněn ve Věstníku č. 5/2016 MZČR.


V listopadu 2014 byl v ČR na pracovní návštěvě Matt Muijen,  programový manažer pro duševní zdraví WHO Europe. Matt Muijen je profesí psychiatr, který řadu let vedl anglické Sainsbury Centre for Mental Health dnešní Centre for Mental Health.

Jeho zprávu, ve které se vyjadřuje k možnostem reformy péče o duševně nemocné v ČR, přeloženou do češtiny si můžete stáhnout zde.


Ve dnech 7 – 9. března 2016 proběhla v České republice návštěva profesora Davida Cromptona, ředitele psychiatrických služeb Metro South Health v australském Brisbane.Program návštěvy Davida Cromptona v ČR ve dnech 7. – 9. března 2016
7. března navštívil David Crompton Psychiatrickou nemocnici Bohnice a první centrum duševního zdraví (Centrum duševního zdraví pro Prahu 8) – společný projekt této nemocnice a Fokusu Praha
8. března se konala NUDZ přednáška na téma reforem psychiatrie v Austrálii. Prezentaci si můžete otevřít zde. Odpoledne potom proběhla návštěva ve FOKUSu Vysočina a v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod spojená s diskusí s pracovní skupinou při Kraji Vysočina pro péči o duševní nemocné.
9. března přednášel David Crompton v naplněné Vondráčkově posluchárně Psychiatrické klinika VFN a 1. LF UK o možnostech redukovat používání izolace a omezovacích prostředků v psychiatrii. Prezentaci si můžete otevřít zde. Na závěr se pan profesor sešel na pracovním obědě s vedením Ministerstva zdravotnictví, se kterým diskutoval o implementaci reformy v ČR.

Systém péče o duševně nemocné v Austrálii patří bezesporu mezi světovou špičku, k čemuž vedlo důsledné uplatňování reforem v posledních 25 letech. Čím především může být pro nás australská zkušenost inspirativní?

  1. Většina péče se odehrává v komunitě, zabezpečují ji profesionální týmy úzce spolupracující s neziskovým a privátním sektorem.
  2. Počet lůžek v Austrálii přepočtený na počet obyvatel je více než o polovinu nižší než v ČR. Velké léčebny byly nahrazeny malými moderními psychiatrickými odděleními přímo ve všeobecných nemocnicích. Průměrná hospitalizace trvá obvykle pouhé dva týdny.
  3. Síť služeb je vzájemně dobře propojená, existuje dostatek kapacit sociálního bydlení, takže pacienti netráví na lůžku více času, nežli je nezbytně nutné.
  4. Existuje národní i regionální systém vyhodnocování výsledků péče, který je také veřejně dostupný. Jednotlivé komunitní i lůžkové služby tak mají kdykoliv možnost porovnání s jinými službami a systém umožňuje rychle identifikovat, co funguje a co ne. Součástí rutinního sledování je i frekvence a délka použití omezovacích prostředků.
  5. Do celého systému jsou na různých pozicích zapojeni lidé s vlastní zkušeností s nemocí a lidé, kteří mají zkušenost s péčí o své nemocné blízké.

Návštěva Davida Cromptona v ČR  proběhla pod záštitou Promise Global. Na organizačním zajištění se podílely Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Česká psychiatrická společnost a Národní ústav duševního zdraví.