Spolupracujeme

Asociace denních stacionářů a kriz.center s psychoterap.péčí (ADSKC)
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
AMEPRA, s. r. o.
BONA, o. p. s.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK
Česká společnost pro duševní zdraví
Český institut pro supervizi, (ČIS)
ESET-HELP
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o.
Fokus České Budějovice
Fokus Praha
FOKUS MLADÁ BOLESLAV - Sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Písek
FOKUS Vysočina
Ledovec
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Green Doors
Občanské sdružení Kolumbus
Péče o duševní zdraví
Psychiatrická společnost ČLS JEP (Česká psychiatrická společnost)
Sananim
Práh jižní Morava
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Světová zdravotnická organizace
SYMPATHEA, o. p. s.
Zahrada 2000

 

Zahraniční spolupracující organizace

Arkin (Nizozemí)
GGZ Noord Holland Noord (Nizozemí)
Joint Authority of Kainuu (Finsko)
RINO Institute (Nizozemí)
Yulius (Nizozemí)
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust (Velká Británie)