Boj s předsudky

 • INDIGO (International Study of Discrimination and Stigma Outcomes) – Výzkum stigmatu a diskriminace z důvodu diagnózy duševního onemocnění (2010 – 2011)
  Obsahem projektu je mapování stigmatu a diskriminace osob s diagnózou duševního onemocnění (především schizofrenie a deprese) při všedních situacích; zjišťuje se zda stigma a diskriminace mění některé aspekty každodenního života nemocného například v rodině, v zaměstnání nebo při volnočasových aktivitách. K tomu se používá nástroj DISC-12 přeložený a adaptovaný do českého jazyka. Projekt je koordinován Psychiatrickým institutem při Kings College v Londýně, výzkumným týmem profesora Grahama Thornicrofta. Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení stigmatu a diskriminace u osob s duševním onemocněním. Partnerem projektu je PROTEQ, s.r.o. (RNDr. Tomáš Raiter).

 • projekt Změna (od roku 2004)
  V rámci spolupráce Nadace Academia Medica Pragensis a Centra probíhá celonárodní aktivita zaměřená svou činností na boj proti stigmatu a diskriminaci z důvodů psychiatrického onemocnění. Činnosti v rámci projektu jsou zacíleny na pozitivní změny ve vnímání duševních chorob a psychiatrického oboru ze strany veřejnosti a státní správy. Svojí destigmatizační činností projekt podporuje zahájení transformačního procesu psychiatrické péče v České republice. Projekt Změna je jako jediný v České republice aktivně zapojen do největšího destigmatizačního psychiatrického projektu Open the Doors. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.stopstigma.cz.

  Leták projektu Změna ke stažení (pdf 382 kB)

 • Provozování a zvýšení publicity webových stránek www.stopstigma.cz a on-line poradny v rámci boje s diskriminací duševně nemocných (2009)
  Obsahem projektu je podpora provozu webových stránek www.stopstigma.cz, jejich zkvalitnění a propagace mezi odbornou a laickou veřejností, a udržení úspěšného fungování on-line internetové poradny na těchto stránkách. Dále je cílem zvýšit povědomí o existenci anonymní on-line poradny a webových stránek formou setkání s novináři a plakáty v city light vitrínách v Praze. Celý projekt svým obsahem upozorňuje na problém stigmatu, zvyšuje informovanost o duševních poruchách a pomáhá včasné pomoci.

  Projekt je podpořen společností Johnson and Johnson.

  Obsah

  Dokumenty

  Akce

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel