Výzkumná a evaluační činnost

 • Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické péče
  Cílem projektu je předložit souhrnný manuál posuzovacích metod a dotazníků v takové podobě, aby se mohly stát popisnou součástí Národních akreditačních standardů zdravotnických zařízení pro hodnocení účinnosti a kvality péče, pro hodnocení spokojenosti pacientů a propojení zdravotních a sociálních služeb v oblasti péče o duševně nemocné.
  V současné době probíhá vytváření dotazníku spokojenosti s péčí.

  Závěrečná zpráva projektu za rok 2005 (pdf 172 kB)

 • Model sledování, hodnocení a zkvalitnění komunitní péče o duševně nemocné (2001 - 2003)
  Projekt zmapoval a nabídl systém hodnocení kvality péče o duševně nemocné. Snahou byl pohled z mnoha úhlů – z pohledu klienta, profesních týmů i celého systému, národní politiky. Výstupy lze rozdělit na dvě části: na vlastní poznatky o stavu věcí a na nástroje, které by měly v budoucnu napomáhat kontinuálnímu systému monitorování a hodnocení zaváděné komunitní péče. Projekt byl podpořen grantem Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR.

  Závěrečná zpráva projektu "Model sledování, hodnocení a zkvalitňování péče o duševně nemocné".

 • Implementace koncepce oboru psychiatrie z pohledu ambulantní péče (2004)
  CRPDZ se podílelo na vytvoření kvalitativního a kvantitativního výzkumu mezi ambulantními psychiatry a praktickými lékaři. Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání překážek implementace koncepce oboru psychiatrie z pohledu lékařů v ambulantní péči. Agentura STEM/MARK a.s. provedla tento výzkum ve spolupráci s CRPDZ exkluzivně pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

  Závěrečná zpráva projektu (pdf 1,61 MB).

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel