O nás

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví z. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví. V roce 2014 došlo ke změně právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek.

Poslání

Naším posláním je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví.

Působíme V TĚCHTO OBLASTECH

 • zapojování lidí s vlastní zkušeností s nemocí
  Lidé, kteří zažili duševní nemoc na vlastní kůži, mohou své zkušenosti využít. Ve Spojených Státech začali se zapojováním takzvaných peer specialistů již před třiceti lety. Jsme přesvědčeni, že je to cesta, jak kultivovat postoje sociálních pracovníků, zdravotních sester i lékařů a zároveň přinášet naději těm, kteří se s nemocí právě potýkají i jejich blízkým.
  Před několika lety jsme začali první projekt, jehož cílem bylo zapojení deseti takzvaných peer konzultantů do služeb pro duševně nemocné. Více o projektu zde. V současnosti zavádíme tuto praxi v dalších čtyřech organizacích v Praze. Více zde. Realizujeme také další vzdělávání pro peery, kteří již v komunitních službách pracují. Více zde.
  Podařilo se nám rovněž podpořit skupinu lidí s vlastní zkušeností s nemocí tak, aby mohli působit jako lektoři na vysokých školách pro budoucí sociální pracovníky a psychology. Více zde.
  Lidé s vlastní zkušeností s nemocí jsou také součástí rozšířeného poradenského týmu naší poradny na www.stopstigma.cz. Více o projektu zde.
 • koncepční a metodická práce na poli politiky péče o duševní zdraví
  Koordinovali jsme vznik odborných standardů pro Centra duševního zdraví, která se mají stát klíčovým prvkem v transformaci péče o duševně nemocné. Text standardu si můžete stáhnout zde.
 • přenos inovací ze zahraničí
  ​Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézáme především v Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co děláme. Vytvořili jsme vzdělávací program pro práci s lidmi s duálními diagnózami. Usilujeme o rozšíření takzvaného FACT modelu case managementu v komunitních službách. V České republice systematicky podporujeme zapojování osob s vlastní zkušeností s duševní nemocí do komunitních týmů a do vzdělávání na vysokých školách.
 • pilotní projekty – vytváření modelů péče
  Ve spolupráci s Karlovarským krajem a Fokusem Mladá Boleslav jsme pomáhali vytvořit síť komunitních služeb na západě Čech. Informace o tomto úspěšném projektu lze nalézt zde.
 • vzdělávací programy 
  Vytváříme a poskytujeme kvalitní kurzy pro profesionály z oblasti péče o duševně nemocné. O našem Vzdělávacím institutu více zde.
 • boj s předsudky
  Náš destigmatizační webový projekt jsme spustili v roce 2005: Srozumitelně podávané informace, ojedinělá internetová poradna i prostor pro sdílení příběhů ze života s nemocí. To vše zde.

Orgány Centra

Seznam členů Valné hromady

 • Asociace denních stacionářů a kriz.center s psychoterap.péčí (ADSK)
 • Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
 • Česká společnost pro duševní zdraví
 • Český institut pro supervizi, (ČIS)
 • Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné
 • Občanské sdružení Kolumbus
 • Sananim, z. ú.

Seznam členů Správní rady

 • PhDr. Václava Probstová, CSc.
 • MUDr. Jana Žmolíková
 • MUDr. Ondřej Pěč

Stanovy

(ke stažení v pdf zde – Stanovy)

Výroční zprávy

(ke stažení v pdf)

2018 2011
2017 2010
2016 2009
2015 2008
2014 2007
2013 2006
2012 2005