F00 - Demence u Alzheimerovy nemoci

Skupina se dále dělí na:
F00.0 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem
F00.1 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem
F00.2. Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu
F00.3 Demence u Alzheimerovy nespecifikovaná