F01 - Vaskulární demence

Skupina se dále dělí na:
F01.0 Vaskulární demence s akutním začátkem
F01.1 Multiinfarktová demence
F01.2 Subkortikální vaskulární demence
F01.3 Smíšená kortikální a subortikální vaskulární demence
F01.8 Jiná vaskulární demence
F01.9 Vaskulární demence nespecifikovaná