F02 - Demence u chorob zařazených jinde

Skupina se dále dělí na:
F02.0 Demence u Pickovy choroby
F02.1 Demence u Creutzfeld-Jakobovy choroby
F02.2 Demence u Huntingtonovy choroby
F02.3 Demence u Parkonsonovy choroby
F02.4 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
F02.8 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde