F05 - Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými drogami

Skupina se dále dělí na:
F05.0 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F05.1 Delirium nasedající na demenci
F05.2 Jiné delirium
F05.9 Delirium nespecifikované