F16. - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním vyvolané halucinogenů

Skupina se dále dělí podle klinického obrazu:
F1x.0 Akutní intoxikace
F1x.1 Škodlivé použití
F1x.2 Syndrom závislosti
F1x.3 Odvykací stav
F1x.4 Odvykací stav s deliriem
F1x.5 Psychotická porucha
F1x.6 Amnestický syndrom
F1x.7 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem