F33 - Periodická depresivní porucha

Skupina se dále dělí na:
F33.0 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F33.1 Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F33.2 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických příznaků
F33.3 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F33.4 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F33.8 Jiné periodické depresivní poruchy
F33.9 Periodická depresivní porucha nespecifikovaná