F38 - Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)

Skupina se dále dělí na:
F38.0 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F38.1 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F38.8 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)