F31 - Bipolární afektivní porucha

Skupina Bipolární afektivní porucha se dále dělí na:
F31.0 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F31.1 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F31.2 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F31.3 Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F31.4 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F31.5 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese s psychotickými symptomy
F31.6 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F31.7 Bipolární afektivní porucha, v současné době  v remisi
F31.8 Jiné bipolární afektivní poruchy
F31.9 Bipolární afektivní porucha nespecifikovaná