F32 - Depresivní fáze

Skupina Depresivní fáze se dále dělí na:
F32.0 Lehká depresivní fáze
F32.1 Středně těžká depresivní fáze
F32.2 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F32.3 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F32.8 Jiné depresivní fáze
F32.9 Depresivní fáze nespecifikovaná