F40 - Fobické úzkostné poruchy

Skupina se dále dělí na:
F40.0 Agorafobie
F40.1 Sociální fobie
F40.2 Specifické (izolované) fobie
F40.8 Jiné anxiózně fobické poruchy
F40.9 Anxiózně fobická porucha nespecifikovaná