F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku

F62.0 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F62.1 Přetrvávající změny osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F62.8 Jiné přetrvávající změny osobnosti
F62.9 Přetrvávající změny osobnosti nespecifikované