F64 - Poruchy pohlavní identity

Skupina se dále dělí na:
F64.0 Transsexualismus
F64.1 Transvetitismus dvojí role
F64.2 Porucha pohlavní identitiy v dětství
F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity