F66 - Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací

Skupina se dále dělí na:
F66.0 Porucha sexuálního vyzrávání
F66.1 Egodystonická sexuální orientace
F66.2 Porucha sexuálních vztahů
F66.8 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F66.9 Porucha psychosexuálního vývoje nespecifikovaná