F68 - Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých

Skupina se dále dělí na:
F68.0 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F68.1 Záměrná produkce nebo předstírání  symptomů nebo neschopnosti somatických nebo psychických (padělaná porucha)
F68.8 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých