F73 - Hluboká mentální retardace

Skupina se dále dělí podle rozsahu současných poruch chování:
.0 Žádná nebo minimální porucha chování
.1 Významná porucha chování, vyžadující pozornost nebo léčbu
.8 Jiné poruchy chování
.9 Bez zmínky o poruchách chování