F90 - Hyperkinetické poruchy

Skupina Hyperkinetické poruchy se dále dělí na:
F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
F90.1 Hyperkinetická porucha chování
F90.2 Jiné hyperkinetické poruchy
F90.9 Hyperkinetická porucha nespecifikovaná