F91 - Poruchy chování

Skupina se dále dělí na:
F91.0 Porucha chování vázaná na vztahy v rodině
F91.1 Nesocializovaná porucha chování
F91.2 Socializovaná porucha chování
F91.3 Opoziční vzdorovité chování
F91.8 Jiné poruchy chování
F91.9 Porucha chování nespecifikovaná