F92 - Smíšené poruchy chování a emocí

Skupina se dále dělí na:
F92.0 Depresivní porucha chování
F92.8 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F92.9 Smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná